<<    >>

Lugu
Lugu

"Ja päikesekiired kuldasivad puude latvasid, et need justkui kullatud olivad ja linnud laulsivad. Ja kui nad mitte ei oleks laulnud, siis oleks see kaunis vagane lugu olnud" (Saalomon Vesipruul)