<<    >>

untitled
untitled

kui palju teis on soojust ja elu läbi käind, kes mäletab te noorust, kes on te sündi näind